Palvelut

VIITTOMAKIELIALAN TULKKAUS- JA OPETUSPALVELUT

  • suomen kielellä
  • suomalaisella viittomakielellä
  • suomen kielen mukaan viitotulla puheella
  • tukiviittomin
  • taktiilisti kädestä käteen viittoen
  • rajoittuneeseen näkökenttään viittoen
  • puhetta toistaen
  • kirjoitustulkaten